januari2017

januari2017

Gebed en belijdenis

Gebed en belijdenis Efeze 1: 15 – 23 15 Ik heb gehoord hoeveel jullie van de Heer Jezus houden. Ook dat jullie veel van de andere gelovigen houden. 16 Daarom dank ik God voor jullie, elke keer als ik voor jullie bid. 17 En dan bid ik dat de God[…]

International Prophetic School door Stephen en Rita Fedele

Het is tijd om het profetische te laten bloeien God roep vandaag de dag nog steeds mannen en vrouwen voor de profetische bediening. Hun taak wordt niet altijd begrepen maar profeten zijn van essentieel belang voor de kerk. Profeten roepen het potentieel in mensen tevoorschijn zodat zij tot de bestemming[…]

Spreekbeurt Daniel Keijzer

Ongeveer een jaar geleden heb ik in de gemeente iets gedeeld over Daniele en Riwkah Keijzer Het zijn de mensen die  met hun vier kinderen pal naast een moskee woonden en voelden zich door een aantal gebeurtenissen niet meer veilig in onze stad. Beiden hadden al langer het verlangen om[…]

Rooster 2017

Rooster 2017 Het nieuwe rooster is weer helemaal klaar! Tot en met begin juli 2017! Mocht je onverhoopt op een op het rooster aangegeven tijdstip toch niet kunnen ruil dan met iemand anders. Geef die mutatie dan ook even door aan Marja zodat ook wij op de hoogte zijn. Rooster[…]