november2019

november2019

Zendingsproject Hulp en hoop Zuidoost Azië

Hoop en herstel Johan Crezee werkt in Cambodja en vertelt: “Hopeloosheid en wanhoop voeren hier de toon. De mensen leven in extreme armoede. Er is veel huiselijk geweld en alcoholmisbruik. Veel vrouwen prostitueren zich voor een kom rijst. Wij doen wat we kunnen om deze vrouwen te helpen op een[…]