Bram Oosterwijk en Janosz

Bram Oosterwijk en Janosz

Bram spreekt in Zecharja

Bram Oosterwijk en Janosz

Bram Oosterwijk heeft Stichting De Brug verlaten.

Voortaan werkt Bram in nauwe samenwerking samen met Christelijk Centrum Zecharja. Hij voelt zich nadrukkelijk deel van CCZ en ziet zichzelf als “onze” vertegenwoordiger in Kosovo.

Christelijk Centrum Zecharja was van meet af aan meer dan alleen een kerk, vandaar de naam Centrum destijds.

Praktisch betekent dit dat de geldstroom in eerste instantie via CC Zecharja zal gaan.

Bram zal ook in Kosovo een Stichting in het leven roepen met een eigen (Kosovaarse) bankrekening. Dit is noodzakelijk om ter plekke werkzaam te kunnen zijn.

Op de website van Zecharja moet op termijn een pagina komen die gewijd is aan Janosz en die onze activiteiten in beeld brengt.

Ook zal er een Kosovaarse website moeten komen voor de Stichting in Kosovo.

Bram gaat projecten schrijven, die dan via deze websites o.a. onder de aandacht kunnen worden
gebracht.

Maak Janosz winterklaar

Intussen is Metush bezig met de prioriteit: ”MAAK JANOSZ WINTERKLAAR”. Ook treft hij voorbereidingen zodat de Kosovo-gangers in september aan de slag kunnen.

Op dit moment zijn “we” bezig met het plaatsen van de unit voor het gezin van Avdyl en Elena.

Janosz gezin Avdyl en Elena

Het fundament is gelegd, Er is €1415,- betaald voor deze werkzaamheden. Bram voorziet meerkosten.
CCZ staat daar garant voor.

Ten tweede willen we bezig gaan met het voor driekwart afgebouwde onderkomen voor het gezin van Samueli en Esmeri.

Janosz gezin Samueli en Esmeri

Metush is er al mee bezig. CCZ zorgt ervoor dat de financiële ondersteuning onzerzijds plaatsvindt, zodat het werk kan doorgaan. Voordat je het weet is het weer winter…

In oktober komt er ook een team uit Houten, dat een huisje wil opknappen. Besloten is dat het huisje van de familie van Halil en Milihate daarvoor in aanmerking zou komen.

Janosz gezin Halil en Milihate

Blijft over het huisje waar de familie van Sokol en Tima

Janosz gezin Sokol en Tima

en grootmoeder Raba

Janosz grootmoeder Raba

wonen en waar een kakkerlakken-plaag woedt.

 

Bram gaat als hij terug is in Kosovo informeren naar de vacante units van UNHCR die in de zelfde regio te koop staan.
Bram informeert ook of er een bedrijf is dat ter plekke de kakkerlakken kan bestrijden en wat dat kost.
Voor ons verblijf in september komt een informatieavond voor de deelnemers in de laatste week van augustus, als iedereen weer terug is van weg geweest.
Die datum maken we zo spoedig mogelijk bekend.

September dienst

In september willen we op zondag een dienst houden met eten, muziek en aanbidding. Bram wil een plaatselijke muziekgroep uitnodigen. De gitarist die Metush en Nora begeleidt zou er ook bij
moeten zijn. Bram gaat informeren of er ter plekke ook nog een gitaar te leen is voor Dik.

Het zou handig zijn als we ook hiervoor een raming hadden, zodat we geld kunnen meenemen ter leniging van deze kosten.

Ik hoop dat dit verhaal de huidige stand van zaken helder in kaart heeft gebracht. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd mij of Peter aanschieten.  Sinds kort maakt ook Michel deel uit van de “denktank”, die zich bezig houdt met het voorbereiden van planning rond Janosz.

U kunt een reactie plaatsen