Gemeente

Gemeente

De gemeente Zecharja is ontstaan naar aanleiding van profetiën. Rene & Elvira Verburgt, Dik & Marja v.d. Pols, besloten een gemeente in Ermelo te beginnen. 5 Oktober 1998 werd dit formeel vastgelegd. De naam Zecharja werd gekozen naar aanleiding van het Bijbelboek Zacharia omdat we bepaald werden bij de woorden: “Niet door kracht noch geweld maar door Mijn Geest.

Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Als mensen voor het eerst onze gemeente bezoeken, vertellen ze vaak hoe zeer ze getroffen zijn door de sfeer van liefde en acceptatie die ze ervaren. De twee staven uit het boek Zacharia, Lieflijkheid en Samenbinding, staan nog steeds centraal. Een levende relatie met onze hemelse Vader en van daaruit een band onderling. Dat maakt onze gemeente uniek.

We geloven dat God zich zal openbaren doordat Hij ziet dat er mensen zijn die hongeren en dorsten naar de openbaring van zijn Geest.
God wil Zich openbaren, maar veelal laat Hij omstandigheden toe om ons te vormen.

Rene & Elvira

Door geloof en vertrouwen zien we steeds meer dat Hij zich laat zien. Het is als het beklimmen van een berg, wil je de heerlijkheid van God proeven dan moet je de weg afleggen naar de top. Dit is en blijft een geweldige uitdaging. Laten we met zijn allen samen die berg beklimmen en niemand hoeft zich achtergesteld te voelen. Laten we ons uitstrekken naar wat de Heer in de komende tijd in Nederland en in deze omgeving wil gaan doen.