Zending

Zending

Bram Oosterwijk en Janosz

Bram Oosterwijk heeft Stichting De Brug verlaten.

Voortaan werkt Bram in nauwe samenwerking samen met Christelijk Centrum Zecharja. Hij voelt zich nadrukkelijk deel van CCZ en ziet zichzelf als “onze” vertegenwoordiger in Kosovo.

Christelijk Centrum Zecharja was van meet af aan meer dan alleen een kerk, vandaar de naam Centrum destijds.

Praktisch betekent dit dat de geldstroom in eerste instantie via CC Zecharja zal gaan.

Bram zal ook in Kosovo een Stichting in het leven roepen met een eigen (Kosovaarse) bankrekening. Dit is noodzakelijk om ter plekke werkzaam te kunnen zijn.

Op de website van Zecharja moet op termijn een pagina komen die gewijd is aan Janosz en die onze activiteiten in beeld brengt.

Ook zal er een Kosovaarse website moeten komen voor de Stichting in Kosovo.

Bram gaat projecten schrijven, die dan via deze websites o.a. onder de aandacht kunnen worden
gebracht.

 


Nieuws van Metush & Nora Kaja

Tweemaal per week komen Metush en Nora in Janosz om daar de kinderen van het Evangelie te vertellen. Naast dit werk doen ze ook hand en span diensten voor het dorp. In de bijlage vinden jullie een overzicht van hun activiteiten en passie voor Jezus. Veel lees plezier.

Janosz Metush en Nora


Pastor Gincu Gicu – in Moldavië (een republiek in Oost-Europa).

Christelijk Centrum Zecharja, steunt hem via ‘Stichting Good News Service‘ te Ermelo.

Kerkje_Pastor_Gicu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is Pastor Gincu Gicu. Hij heeft 5 kinderen en is werkelijk zeer arm.
Ook in Moldova (Moldavië) krijgen de meeste Pastors geen enkele financiële ondersteuning van de Gemeentes. Er is in dit geval een Christen groente-kweker die hem soms wat geld toe stopt. Het hele dorp is straatarm, dus het is geweldig om deze mensen een ondersteuning te geven.
De kerk is een verbouwd huis.