Informatie voor de zomer

Informatie voor de zomer

Rooster 2016 en 2017

Lieve Zecharja-familie,

hierbij de beloofde informatie over de komende zomervakantie:

We hebben besloten om de 16e, de 23e en de 30ste juli geen zondagochtend-dienst te hebben.
Wel heeft een ieder, die niet op vakantie is, de mogelijkheid om op dinsdagavond, 18 en 25 juli,
van 20.00 tot 21.00 uur samen te komen op de Zeeweg 24.

We zullen dan een tijd hebben van delen, gebed en de Verbondsmaaltijd.

De rest van het rooster volgt in de loop van de volgende week.

Wij hopen dat jullie allemaal een fantastische vakantie zullen hebben en uitgerust en versterkt
weer aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen met elkaar!

We zouden het fijn vinden als jullie deze zomerperiode het profetische boek Haggaï in de Bijbel
willen lezen, biddend overdenken en ons op een manier die jullie ligt willen laten weten wat jullie
“ontdekt” hebben.

We zien ernaar uit!

Gods zegen namens de hele oudstenraad,

Marja

2 Tessalonicenzen 3: 16