International Prophetic School door Stephen en Rita Fedele

International Prophetic School door Stephen en Rita Fedele

Stephen en Rita Fedele

International Prophetic School o.l.v. Stephen en Rita Fedele

Het is tijd om het profetische te laten bloeien

God roep vandaag de dag nog steeds mannen en vrouwen voor de profetische bediening. Hun taak wordt niet altijd begrepen maar profeten zijn van essentieel belang voor de kerk.
Profeten roepen het potentieel in mensen tevoorschijn zodat zij tot de bestemming kunnen komen die God voor hen heeft. Het is dus zeer belangrijk dat wij leren hoe wij de stem van God kunnen herkennen en onderscheiden, hoe wij profetische woorden aan anderen kunnen doorgeven en hoe wij de woorden die wij ontvangen kunnen toetsen.

Profetie

Tijdens Pinksteren werd de Heilige Geest uitgestort en vanaf die dag kan elk kind van God deel hebben aan de gaven die God geeft.. God wil mensen vervullen met de Heilige Geest! De gave van profetie wordt vermeld als de belangrijkste van alle geestelijke gaven.

1Korinthiërs 14:1 zegt:
“Richt u op de gaven van de Geest, vooral op die van de profetie.”
Voor God is het belangrijk dat een christen een kanaal kan worden van Zijn stem om elkaar op te bouwen.
1Korinthiërs 14:3 zegt:
“Wie profeteert spreekt tot mensen en in woorden die opbouwen , bemoedigen en troosten.”
Profeteren is dus nuttig want de gemeente wordt door profetie opgebouwd en gesticht.

Profetische bediening

Naast de gave van profetie is er ook de bediening van de profeet. De zo geheten profetische bediening. Een profeet is een van de vijf bedieningen die vermeld worden in de Bijbel.
Efeze 4:11-12 zegt:
“Dit zijn de gaven: sommige zijn apostel anderen profeet, weer anderen evangelist of herder of leraar. Zo worden degenen die God toebehoren toegerust om hem te dienen en het lichaam van Christus op te bouwen.”

Stephen en Rita Fedele

Stephen en Rita Fedele staan samen al ruim 35 jaar in de bediening en reizen de hele wereld over om vanuit hun profetische bediening gemeenten te ondersteunen en leiders te dienen. Vanuit het verlangen om meer mensen toe te rusten in de profetische gave starten zij in mei 2017 de profetische school in Nederland. Of u nu een profetische roeping heeft of geïnteresseerd bent in profetische gaven: de profetische school heet u welkom.

Profetische school

De International Prophetic School is ontwikkeld om een nieuwe generatie profeten op te leiden op elk niveau van de profetische bediening. De school wil mannen en vrouwen toerusten door middel van Bijbels onderwijs over de profetische bediening en om het profetische te activeren en over te dragen aan de hand van 40 jaar persoonlijke ervaring.

Dit onderwijs wordt aangeboden aan ieder niveau van leiderschap en aan iedereen die geïnteresseerd is in de profetische bediening.

De school bestaat uit twee jaar Bijbelstudie, activering van de geestelijke gaven en kan leiden tot een derde jaar selectieve en persoonlijke (1 op 1) begeleiding en coaching door Stephen en Rita Fedele.

Inhoud

Als inhoud komen de volgend onderwerpen in het eerste jaar aan bod:

  • Is profetie voor vandaag?
  • Het verschil begrijpen tussen het Oude en het Nieuwe Testament
  • De niveaus in profetie
  • Tekenen van profetische openbaring
  • De valse profeet herkennen
  • Integriteit; een prioriteit bij profetie

Datum en locatie

Zaterdag 13, 20 en 27 mei 2017
New Testament Church IJsselstein
Duitslandstraat 9 IJsselstein

Aanmeldingsprocedure

Aanbeveling van de voorganger van de lokale kerk is vereist. Bij interesse kunt u mailen naar esther@friendsforministries.nl

Stephen en Rita Fedele

1 reactie

U kunt een reactie plaatsen