Koop nu

Het nieuwe boek van Dik van der Pols

Nog nooit las je het evangelie van Johannes op deze manier.

Dik van der Pols opent nieuwe perspectieven, uitgaand van de Bijbelse feesten, die de structuur voor het evangelie vormen.

Over Ons

Wie wij zijn

Wie wij zijn

Christelijk Centrum Zecharja is een kerkgenootschap maar wil veel meer zijn dan dat.

Heel bewust is gekozen voor de noemer “Christelijk Centrum”. Wij willen een actieve invulling geven aan de liefde van Christus die wij ontvangen, doorgeven aan – én delen met – de mensen om ons heen!

Zo zijn binnen CC Zecharja verschillende initiatieven te vinden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en innerlijke genezing. Maar ook activiteiten op het gebied van zang, dans en creativiteit.
Christelijk Centrum Zecharja stimuleert en faciliteert bovendien verschillende bedieningen, op het gebied van Communiceren met God, het Vaderhart van God, 7Life, bevrijding en ga zo maar door.

Met deze website presenteren wij ons graag als ‘Christelijk Centrum’, waarbij wij hopen en bidden dat iedere bezoeker versterkt en gestimuleerd zal worden in de eigen relatie met God.

Wij bieden naast informatie dan ook verschillende materialen, handvatten, praktische programma’s en uitdagende tips die voor een ieder beschikbaar zijn.

Via onze Preken kunt u de opnames vinden van onze studieavonden en zondagse preken.

Zo gaan wij samen op weg om te ontdekken hoe hoog, breed, diep en wijd de liefde van Hem is… Voor ons!

Kruis
Heilige Geest Faith

Geloofsbelijdenis

Wij geloven:

  • in één God, Die eeuwig leeft in drie personen; de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Mattheüs 28:19
  • dat de Bijbel Gods woord voor de wereld is. De autoriteit ervan is onbetwist. 2 Timotheüs 3:16-17
  • in de goddelijkheid van Jezus Christus van Nazareth, Die in het vlees gekomen is. Hij is Gods Zoon
  • in Zijn maagdelijke geboorte, Zijn leven zonder zonden, Zijn wonderen, Zijn dood voor ons aan het kruis, Zijn lichamelijke opstanding, Zijn Hemelvaart naar de Vader en Zijn persoonlijke, fysieke wederkomst
  • om deze aarde te regeren met kracht en liefde. Johannes 1:14-18
  • dat de mensheid door de zonden verloren is en dat mensen zich moeten bekeren van hun zonden en hun vertrouwen persoonlijk in de Verlosser, Jezus Christus, moeten stellen. Allen hebben het nodig om opnieuw geboren te worden door de kracht van de Heilige Geest en deel uit te gaan maken van Gods familie. Efeze 2:1-10; Joh. 3:5-7
  • dat de Heilige Geest in ons als gelovigen woont en dat Hij liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, nederigheid en zelfbeheersing in ons leven brengt. Hij werkt in en door ons met Zijn geestesgaven. Galaten 5:22-23; 1 Corinthiërs 12:7-11
  • in de opstanding van ieder persoon; het eeuwig leven voor de gelovigen en een eeuwig oordeel voor de verlorenen. Mattheüs 25:31-46
  • dat alle gelovigen één zijn in onze Heer Jezus Christus en we strekken ons uit naar onderlinge gemeenschap.
  • Wij willen meer op Hem gaan lijken op elke mogelijke manier. Hij is het hoofd van Zijn lichaam, de Kerk. Wij zijn ertoe geroepen Hem lief te hebben en elkaar en we kunnen dat alleen maar als Zijn leven door ons stroomt. 1 Corinthiërs 12:12-13; Mattheüs 22:37-40

Oudsten

Dik en Marja van der Pols
Dik En Marja Van Der Pols (Voorgangersechtpaar)
René en Elvira Verburgt
René en Elvira Verburgt (Oudsten)

Gemeente

De gemeente Zecharja is ontstaan naar aanleiding van profetiën. Rene & Elvira Verburgt, Dik & Marja v.d. Pols, besloten een gemeente in Ermelo te beginnen.

5 Oktober 1998 werd dit formeel vastgelegd. De naam Zecharja werd gekozen naar aanleiding van het Bijbelboek Zacharia omdat we bepaald werden bij de woorden: “Niet door kracht noch geweld maar door Mijn Geest.

Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Als mensen voor het eerst onze gemeente bezoeken, vertellen ze vaak hoe zeer ze getroffen zijn door de sfeer van liefde en acceptatie die ze ervaren. De twee staven uit het boek Zacharia, Lieflijkheid en Samenbinding, staan nog steeds centraal. Een levende relatie met onze hemelse Vader en van daaruit een band onderling. Dat maakt onze gemeente uniek.

We geloven dat God zich zal openbaren doordat Hij ziet dat er mensen zijn die hongeren en dorsten naar de openbaring van zijn Geest.
God wil Zich openbaren, maar veelal laat Hij omstandigheden toe om ons te vormen.

Door geloof en vertrouwen zien we steeds meer dat Hij zich laat zien. Het is als het beklimmen van een berg, wil je de heerlijkheid van God proeven dan moet je de weg afleggen naar de top. Dit is en blijft een geweldige uitdaging. Laten we met zijn allen samen die berg beklimmen en niemand hoeft zich achtergesteld te voelen.

Laten we ons uitstrekken naar wat de Heer in de komende tijd in Nederland en in deze omgeving wil gaan doen.

Historie

In 1995 ontving Dik van der Pols in Sunderland (UK) een profetie.

Daarin werd gezegd dat hij een gemeente moest beginnen. Bij latere gelegenheden werd die profetie herhaald en ook mijn vrouw, Marja, werd erin betrokken.

Terug in Ermelo ontmoetten we René en Elvira.

René had een zelfde profetie ontvangen tijdens een conferentie in Groningen. Op basis van deze profetische woorden besloten we met zijn vieren de Heer te gaan zoeken in gebed. Tijdens deze wekelijkse gebedsbijeenkomsten ontstond het plan voor huissamenkomsten. Uiteindelijk groeiden die uit naar de zondagse samenkomsten zoals we die nu kennen.

Op 5 oktober 1998 werden we officieel een kerkgenootschap, namelijk: ‘Christelijk Centrum Zecharja’.

De naam “Zecharja” ontvingen we ook in die gebedsperiode, net als de kernwaarden die we als uitgangspunt ervaren: Lieflijkheid en Samenbinding.

We zijn inmiddels heel wat jaartjes verder, maar onze basis is nog steeds de zelfde: Jezus en Jezus alleen!

Zendingsprojecten

Christelijk Centrum Zecharja ondersteund diverse zendingsprojecten.

Metush & Nora Kaja

Tweemaal per week komen Metush en Nora in Janosz in Kosovo om daar de kinderen van het Evangelie te vertellen. Naast dit werk doen ze ook hand en span diensten voor het dorp. In de bijlage vinden jullie een overzicht van hun activiteiten en passie voor Jezus.

Pastor Gincu Gicu

Christelijk Centrum Zecharja, steunt pator Gincu Gicu via ‘Stichting Good News Service‘ te Ermelo.

Dit is Pastor Gincu Gicu. Hij heeft 5 kinderen en is werkelijk zeer arm.

Ook in Moldova (Moldavië) krijgen de meeste Pastors geen enkele financiële ondersteuning van de Gemeentes.

Er is in dit geval een Christen groentekweker die hem soms wat geld toe stopt. Het hele dorp is straatarm, dus het is geweldig om deze mensen een ondersteuning te geven.


De kerk is een verbouwd huis.

Pastor Gicu

Voor de beste ervaring van onze website maken wij gebruik van cookies Lees tevens onze privacyverklaring