Zendingsproject Hulp en hoop Zuidoost Azië

Zendingsproject Hulp en hoop Zuidoost Azië

Hoop en herstel Cambodja

Hoop en herstel

Johan Crezee werkt in Cambodja en vertelt:
“Hopeloosheid en wanhoop voeren hier de toon. De mensen leven in extreme armoede. Er is veel huiselijk geweld en alcoholmisbruik. Veel vrouwen prostitueren zich voor een kom rijst. Wij doen wat we kunnen om deze vrouwen te helpen op een andere manier aan inkomsten te komen. We geven onderwijs, delen eten uit en bieden maatschappelijk werk. Maar we zien pas échte verandering als mensen tot geloof komen. Wanneer ze Jezus leren kennen, ontstaat er hoop en genezing. Dán komt er verandering van binnenuit, en daarmee veranderen ook de gemeenschappen.”

Deze maand staat het zendingsproject Hulp en hoop voor Zuidoost Azië onder onze aandacht.

Help ons met dit project.

Uw bijdrage kunt u overmaken op Bankrekening nummer: NL56INGB0007954467

Uw gift is aftrekbaar van de belasting!

 

 

 

U kunt een reactie plaatsen