Koop nu

Het nieuwe boek van Dik van der Pols

Nog nooit las je het evangelie van Johannes op deze manier.

Dik van der Pols opent nieuwe perspectieven, uitgaand van de Bijbelse feesten, die de structuur voor het evangelie vormen.

Privacyverklaring

Hoe wij met uw gegevens omgaan

Privacyverklaring

Punt 1: Identiteit Van De Stichting

Christelijk Centrum Zecharja is een stichting met als doelstelling de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus.

Punt 2: Contactgegevens

De contactgegevens van Christelijk Centrum Zecharja zijn als volgt:

CHRISTELIJK CENTRUM ZECHARJA

Postadres:
Zeeweg 24
3853 LM Ermelo
Telefoonnummer: +31-(0)6-10470589
Email: info@zecharja.nl

Voor vragen over onze privacyverklaring kunt u ons een mail sturen naar privacy@zecharja.nl.

Punt 3: Het Doel Waarvoor De Persoonsgegevens Verzameld Worden

Wij verzamelen uw naam en uw e-mail adres als u contact op neemt via het contactformulier op onze website.

Het doel van het verzamelen van deze persoonsgegevens is om met u in contact te treden.

Van de leden van Christelijk Centrum Zecharja worden de volgende persoonsgegevens verzameld: naam, geboortedatum, Huisadres, Postcode, Plaatsnaam, Telefoonnummer, Mobiel telefoonnummer en e-mail adres.

Het doel van het verzamelen van deze persoonsgegevens is om u toe te voegen in de algemene ledenlijst. En om u te kunnen informeren over de gebeurtenissen, nieuws over Christelijk Centrum Zecharja.

Van de kinderen van de leden worden de volgende gegevens verzameld: naam en geboortedatum.

Het doel van het verzamelen van de persoonsgegevens van de kinderen is om hen een kaart te sturen voor hun verjaardag.

Punt 4: De Ontvangers Van De Persoonsgegevens.

Door het invullen van het contactformulier op onze website worden uw persoonsgegevens ontvangen door Christelijk Centrum Zecharja en het webhostingbedrijf Neostrada.nl te Lelystad.

De persoonsgegevens van de leden en hun kinderen worden door Christelijk Centrum Zecharja ontvangen.

Punt 5: Hoe Lang De Persoonsgegevens Opgeslagen Worden En De Criteria Voor Het Bepalen Van Deze Termijn.

Uw persoonsgegevens worden nadat u contact hebt opgenomen met Christelijk Centrum Zecharja door het contactformulier voor een periode van een half jaar bewaard. De reden van deze periode is om met u in contact te kunnen treden.

De persoonsgegevens van de leden worden voor de periode dat de leden lid zijn van Christelijk Centrum Zecharja bewaard.

De persoonsgegevens van de kinderen van de leden worden voor een periode bewaard totdat de kinderen het ouderlijk huis verlaten hebben en op zichzelf wonen.

Punt 6: Uw Recht To Inzage, Rectificatie Of Het Wissen Van Uw Persoonsgegevens.

U heeft ten alle tijd het recht op inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. U kunt u een mail sturen naar privacy@zecharja.nl met dit verzoek. Om misbruik te voorkomen vragen wij , bij een schriftelijk verzoek, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Punt 7: Uw Recht Om Tegen De Verwerking Van Uw Persoonsgegevens Bezwaar Te Maken.

U heeft ten alle tijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw bezwaar dan indienen bij privacy@zecharja.nl.

Verder heeft u het recht op overdracht van de gegevens. Uw gegevens worden dan in een begrijpelijke leesbare vorm (als pdf of Excel-file) aan u verstrekt zodat u die gegevens aan een andere partij kan verstrekken.

Punt 8: Het Recht Tot Intrekken Toestemming Voor Verwerken Van Persoonsgegevens.

U heeft ten alle tijd het recht om uw toestemming tot het verzamelen van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw intrekking van uw toestemming duidelijk maken via email: privacy@zecharja.nl. De reeds verzamelde persoonsgegevens zullen nog bewaard worden voor de periode zoals vermeld bij punt 5. Eventuele nieuw te verzamelde persoonsgegevens zullen echter per direct niet meer verzameld en vastgelegd worden.

Punt 9: Uw Recht Om Klachten In Te Dienen Bij De Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij hopen u zo goed mogelijk te helpen met uw persoonsgegevens maar mocht u toch klachten hebben dan heeft u het recht om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens kenbaar te maken.

Punt 10: Verstrekking Van Persoonsgegevens Zijn Voorwaarden Voor Het Uitvoeren Van Een Contract.

Uw persoonsgegevens worden met het doel, zoals vermeld in punt 3, verzameld.

Mocht u uw persoonsgegevens niet verstrekken door het contactformulier op onze website dan heeft dit tot gevolg dat wij geen contact met u kunnen opnemen over uw achtergelaten bericht.

Mocht u niet uw persoonsgegevens verstrekken heeft dit tot gevolg dat u niet geïnformeerd kan worden over de activiteiten en nieuws van Christelijk Centrum Zecharja. Ook kunt u niet opgenomen worden in de algemene ledenlijst van Christelijk Centrum Zecharja.

Voor het verzamelen van de geboortedata van uw kinderen geldt dat het gevolg zal zijn bij het niet verstekken van deze gegevens dat uw kinderen geen kaartje zullen ontvangen voor hun verjaardag.

Punt 11: Geautomatiseerde Besluitvorming Of Profilering.

Uw persoonsgegevens worden niet door Christelijk Centrum Zecharja gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Punt 12: Inwerkingtreding.

Deze (aangepaste) privacyverklaring treedt per in werking per 20 mei 2018.

Voor de beste ervaring van onze website maken wij gebruik van cookies Lees tevens onze privacyverklaring